Veiligheid staat voorop bij WSV De Zwaluwen. We willen de veiligheid van onze leden en die van de andere weggebruikers zoveel mogelijk waarborgen. Daarom is het fietsen met een helm bij de Zwaluwen verplicht en hebben we nog meer regels op papier gezet. Deze vind je in het reglement. Daarnaast is het van groot belang dat je rekening houdt met andere weggebruikers. Zo nemen we het tempo terug binnen de bebouwde kom en laten we ons horen als we medeweggebruikers (met name op fietspaden) willen inhalen. Een bel op je fiets is dan ook geen overbodige luxe.

De belangrijkste regels uit het reglement zijn:
• We fietsen met helm.
• Houden ons aan de verkeersregels.
• Rijden rustig weg vanaf het vertrekpunt.
• De voorrijders passen de snelheid aan: samen uit, samen thuis.
• In het peloton fietsen betekent alert rijden.

Dus: geen onnodige risico’s nemen. Inschattingen maken voor de hele groep. Liever stoppen dan het verkeer en het peloton in gevaar brengen.
• Duidelijke waarschuwingen geven in het peloton.
• We rijden met wegkapiteins.
• En niet vergeten: een bel op je fiets!

 

 

Ga naar boven