De leden van de vereniging bepalen met elkaar wie we zijn en wat we willen bereiken. Het bestuur geeft richting aan de vereniging en doet dat op basis van wat de algemene Ledenvergadering heeft besloten. De organisatie van alle activiteiten wordt gedaan vanuit diverse commissies. Vele handen maken samen licht werk. Zonder alle vrijwilligers geen WSV de Zwaluwen.

Voorstellen bestuur
Met trots stellen we aan je voor ons actieve bestuur. Negen betrokken mensen met passie voor het fietsen.
Het bestuur van WSV de Zwaluwen is een samengesteld bestuur (voorheen DRV en DTV de Zwaluwen) en zit in een overgangsperiode. Ieder bestuurslid heeft zich gecommitteerd aan de fusie en blijft zijn/haar rol vervullen totdat de nieuwe vereniging goed staat. Daarom wordt een aantal functies door twee leden bekleed.

De rol- en taakverdeling van de bestuursleden is duidelijk benoemd zodat je gericht je vragen en/of opmerkingen kunt stellen. Ga hiervoor naar contact. Het bestuur stimuleert initiatieven van leden onder het motto ‘Samen sterker voor meer fietsplezier’.

Henk de Man (voorzitter)

Rol in het bestuur: voorzitter

Kerntaken: extrene contacten, commissie Veiligheid, -Toer, - Technisch en -MTB jeugd
Lid sinds: 2012

Jan Brouwer (voorzitter)

Rol in het bestuur: voorzitter
Kerntaken: externe contacten, Commissie MTB, -Wedstrijd en –Kleding, Webshop
Lid sinds:

Steven Terpstra (penningmeester)

Rol in het bestuur: Penningmeester

Kerntaken: Commissie sponsoren en financieel beheer
Lid sinds: 2013

Pascal Delhaye (ledenadministratie)

Rol in het bestuur: ledenadministratie

Kerntaken: commissie Evenementen en Jubileum 2018
Lid sinds: 2012

Toin Lambrechts (secretaris)

Rol in het bestuur: secretaris

Kerntaken: Commissie Veiligheid en - Vertrouwen
Lid sinds:

André den Hollander (secretaris)

Rol in het bestuur: secretaris
Kerntaken: Commissie Kleding en Demarrage
Lid sinds: 2010

Corlize Boon (bestuurslid)

Rol in het bestuur: algemeen lid
Kerntaken: Vrouwenfietsen, Website en Commissie Kleding
Lid sinds: 2014

Ben Koers (bestuurslid)Rol in het bestuur: algemeen lid
Kerntaken: Kledingcommissie en Evenementencommissie
Lid sinds: 2009

Overzicht Commissies

Toer
G-renners
Weg senioren
Weg junioren (jeugd)
MTB
MTB jeugd

Sponsor-cie

Technische
Wedstrijd

Veiligheid
Vertrouwenspersonen (2)

Activiteiten
Evenementen

PR- en communicatie
Facebook
Website beheer

Webshop
Kleding

Clubgebouw
Materiaal

Jubileum 2018
 

Ga naar boven