Zomeravondcompetitie
DRV de Zwaluwen

Reglement en Inschrijfformulier

 1. De ZAC wordt elke woensdag avond verreden, de competitie loopt van begin april tot medio september, voor exacte data zie onze kalender (LET OP: de woendag in het tweede deel van de competitie staat nog niet vast). De eerste en laatste wedstrijd tellen sinds 2015 OOK mee voor de einduitslag. Op de laatste wedstrijd in september is de prijs uitreiking. Afhankelijk van de beschikbaarheid aan vrijwilligers zal een zomerstop in worden ingevoerd. Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt (medio juni).
 2. De puntentelling is als volgt: 20,1 punt voor de eerst aankomende, 19 punt voor de tweede, 18 punten voor de derde etc… 1 punt voor de twintigste plaats.
 3. Het Tussensprintklassement wordt aangegeven door de bel. Twee tussensprints per wedstrijd. Eerste drie aankomenden krijgen punten. Punten verdeling 15-10-5.
 4. Kosten voor deelname voor de gehele competitie zie onze webshop, dit is inclusief rugnummer.
  Voor leden van DRV de Zwaluwen en jeugd TOT 18 jaar geldt een korting van € 10,00. Bij geen volledige betaling wordt er geen rugnummer verstrekt.
 5. Van leden van DRV de Zwaluwen die zich inschrijven voor de ZAC wordt verwacht dat zij tenminste één keer beschikbaar zijn als vrijwilliger voor de ZAC. Voor niet leden van DRV de Zwaluwen geldt deze verplichting niet maar wordt het wel gewaardeerd als ze ook een keer kunnen helpen als vrijwilliger.
 6. Deelnemers moeten in bezit zijn van KNWU licentie of KNWU basislidmaatschap (ivm verzekering). In beide gevallen is het noodzakelijk lid te zijn van een wielerverening. Een dagverzekering is met het nieuwe KNWU licentiesysteem niet meer mogelijk. Voor aanvang van de ZAC zal DRV de Zwaluwen aangeven onder welke voorwaarden een KNWU basislidmaatschap kan worden verkregen zodat aan clubwedstrijden kan worden deelgenomen.
 7. Het begin van de wedstrijden is om 19.00 uur, tenzij omstandigheden dit niet toelaten. Inschrijving tot 18.55 uur. Degene die niet bij de officiële start aanwezig is kan niet in de wedstrijduitslag worden opgenomen. Zij zullen op last van de jury dewedstrijd voortijdig moeten verlaten. Ook mogen zij het wedstrijdverloop niet beïnvloeden.
 8. De jury is ten allen tijde bevoegd deelnemers de wedstrijd dan wel verdere deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
 9. Ingeval van onweer zal de jury de wedstrijd tijdelijk staken, of in korten en een officieel klassement op maken als er meer dan de helft van het aantal te verrijden ronden is gereden.
 10. Deelnemers dienen aanwijzingen van de jury op te volgen op straffe van uitsluiting van verdere deelname aan de competitie.
 11. Bij materiaalpech heeft een renner éénmaal recht op één ronde vergoeding. Na gebruik van dit recht mogen zij de wedstrijd wel vervolgen echter niet beïnvloeden. Zij zullen aangemerkt worden als “gedubbelde renner”.
 12. Minimaal aantal deelnemende renners voor een wedstrijd is gesteld op 10 personen.
 13. Het rugnummer dient op de juiste wijze te dragen, nl op de linker achterzijde van het shirt en goed zichtbaar voor de camera de jury. Indien het rugnummer niet zichtbaar is voor de jury, bijvoorbeeld omdat er een jack overheen wordt gedragen, zal de renner niet in de uitslag op worden genomen.
 14. Het dragen van een valhelm tijdens de wedstrijd is verplicht.
 15. Bij het voortijdig verlaten van de wedstrijd moet elke deelnemer zich afmelden bij de jury.
 16. De organiserende vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook. Deelname is op eigen risico.
 17. De uitslag kunt u ook vinden op www.zwaluwendeventer.nl. Hier zullen tevens de 'ZAC weektoppers' worden getoond: de top 3 van de afgelopen ZAC.
 18. Leidend voor de uitslagbepaling is je transponder. Het gebruik van een transponder wordt sterk aangeraden. Geen transponder betekent niet opgenomen worden in de uitslag.
Ga naar boven